Søker kunstnere til temporært kunstprosjekt i Sandvika sentrum

Sandvika er i en spennende utvikling og vil de nærmeste årene gjennomgå en total forvandling. I nye Sandvika sentrum vil flere eksisterende bygg rives og nye føres opp. Gater og plasser skal gjennomgå en betydelig oppgradering. Bærum kommune har høye ambisjoner for nye Sandvika og vil utvikle en region- og kulturby med særpreg og identitet. En by der alle føler seg velkommen.

Temporær kunst i byggeperioden.
Under utviklingen av byen skal det gjennomføres et kunstprosjekt der ungdom er målgruppen. Sammen med profesjonelle kunstnere skal ungdom få erfaringer med kunst i stedsutvikling. Bærum kommune ønsker å prøve ut nye former for samarbeid og gi ny plass og posisjon til kunst i offentlig rom.

Open call
Nå inviteres kunstnere til å søke, alene eller flere sammen. Søknaden skal inneholde CV /portfolio, og i tillegg beskrive hvilke erfaringer og refleksjoner dere har med å involvere andre i skapende prosesser.

Planlagt oppstart for prosjektert er august 2023 og ferdigstillelse høsten 2026. Rammen for oppdraget er 1,7 millioner kroner.
Send samlet søknad i PDF til e-post: ellen.fodstad@baerum.kommune.no. Søknaden merkes:» Kunstprosjekt i Sandvika øst».
Søknadsfrist er 22. mai 2023.
Spørsmål til utlysningen kan rettes til Ellen Marie Fodstad på telefon: 414 16 706.

Del

Les flere saker om byutvikling

13 år gammel iskremgründer til Sandvika

Pulserende musikkmiljø og lokale talenter

Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Lokale ungdomsbedrifter hevder seg

Nye boliger til salgs i Helgerudkvartalet

Spennende endringer i vente på Kalvøya