Byen i Bærum

Sandvika er «hovedstaden i Bærum» og ligger idyllisk til mellom fjorden og marka med flere vassdrag som renner tvers gjennom byen. Sandvika fikk bystatus i 2003 og i de nærmeste årene vil det skje en voldsom utvikling av byen. Sandvika skal bli større og dagens rundt 6 000 innbyggere skal vokse til ca. 20 000 og byen skal utvikles med vekt på kunst og kultur og et sterkt fokus på bærekraft. Byen blir mer betydningsfull som næringsby, kunnskapsby og ikke minst kulturby, både for bærumssamfunnet og regionen. Om noen år vil Sandvika strekke seg fra Kjørbo til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss. Sammen med Lakseberget og Kadettangen vil nye byområder omkranse den gamle bykjernen som nå er i en formidabel forvandling.         

En levende by for mennesker som bor, arbeider og lever her.

Å skape en attraktiv by full av liv krever godt innhold, ikke bare bygninger. Vi må skape en blanding av handel, næring og boliger og en by som er døgnåpen. Fremtidens Sandvika må binde de ulike bydelene sammen, gater og byrom må invitere til opphold og spille på lag med de fantastiske naturkvalitetene som Sandvika har. Med korte avstander og et kollektivknutepunkt midt i sentrum har byen potensial til å bli en bærekraftig 10-minutters by der mange flere kan bruke hele byen uten å være avhengig av bil.

Kraftsenter for kunnskap og kultur

Sandvika er et kulturelt kraftsenter med et variert kunst- og kulturtilbud. Henie Onstad Kunstsenter er et ledende museum i Norden med fokus på modernisme og samtidskunst. Sjøholmen er et kunst- og kulturhus fylt med aktiviteter for barn og voksne i alle aldre og holder til i en vakker sveitservilla ved fjorden. Bærum Kunstforening har mer enn 600 medlemmer og stor aktivitet med over 10 utstillinger årlig i tillegg til en rekke arrangementer, kunstreiser i inn- og utland, foredrag, kurs, omvisninger, vinkvelder og andre medlemsarrangementer.

Sandvika´s ambisjon er å utvikle byen til et kraftsenter for kultur og kunnskap. Kunnskapssenteret stod ferdig i 2014 og ligger midt i hjertet av Sandvika, 50 meter fra togstasjonen. Bygget rommer et kurs- og konferansesenter, et variert studietilbud, møtelokaler for næringslivet, konferanser og lederutvikling og mye mer. Rett ved siden av bygges en ny skole der Akademiet flytter inn med 300 studenter høsten 2024.


Flere ledende kunnskapsbedrifter som Asplan Viak, Norconsult og ViaNova har sine hovedkontorer i Sandvika med til sammen flere tusen ansatte. Det jobbes også med å etablere et bredere tilbud innen høyere utdanning i Sandvika.

I BAKgården kan hele familien oppleve konserter og underholdning med nye talenter og Musikkflekken i Folkebadet har et tettpakket konsertprogram med de fremste navnene innen populærmusikken. På Løkketangen satses det stort med Toothfairy House. En hub og community for selskaper i skjæringspunktet mellom musikk, kultur, design og teknologi. Her finner du de mest innovative og kreative selskapene i bransjen. Initiativet til å etablere Toothfairy House ble tatt av selskapet Toothfairy som har investert i musikk-  og kulturnæringen gjennom mange år. For å enklere kunne lykkes som kreativ aktør i Norge trenger vi blant annet sterke miljøer og økt bevissthet rundt mulighetene for verdiskaping på dette området. Hos Toothfairy er innholdet det viktigste og miljøet  består i dag av fremtiden innenfor musikk, kunst, foto, design, media og label/management.

Kunst og kultur skaper stolthet, identitet og begeistring. Derfor spiller kulturen en stor rolle i utvikling av stedsfølelsen i og for Sandvika.

Sandvikas historie

Navnet Sandvika kommer av sanden som samler seg i vika ved Sandvikselvas munning. Det er blitt lastet og losset jernmalm, jernprodukter, kalkstein, kalk, tømmer og trelast i Sandviksbukta i århundrer. På 1100- tallet leverte bøndene i Bærum kalk til byggingen av kirkene i Viken og Akershus. Malm fra Kragerø ble transportert sjøveien til Sandvika og videre med hest og kjerre til Bærums Verk.


Caspar Donato Brambani (24.02.1834 – 17.12.1906) er antagelig den enkeltperson som har betydd mest for utviklingen i Sandvika. Han etablerte flere virksomheter som Sandviken Kalkfabrik og teglverk, Kampebråten Kalkfabrik, Sandvikens Blikvarefabrik og Bjørnegård Teglverk. Brambani var også aktiv i det meste som foregikk i og rundt Sandvika.
Sandvika var lenge et populært utfartssted på somrene for borgerne i Christiania. På 1800- tallet gikk det daglig dampskip ut til Sandvika.

 

 

En ny by vokser frem

Det er mange spennende utviklingsprosesser på gang i Sandvika. Det første synlige beviset på transformasjonen er i sentrum med byggingen av Helgerudkvartalet og Tinghuskvartalet. Et helt nytt sentrum med butikker, serveringssteder, næringslokaler og omtrent 210 boliger reiser seg nå. Våren 2025 vil de første beboerne flytte inn og senere følger de andre bydelene etter.

Sammen med innbyggerne og næringslivet skal Sandvika utvikles til en moderne by med mange flere boliger og arbeidsplasser. Vi skal utvikle en by som er interessant for et variert næringsliv: store næringsaktører, gründeren som vil satse, nisjebutikkene og galleriene som trekker kunstinteresserte og restauranter og kafeer for de mange som er opptatt av unike matopplevelser eller bare en kaffekopp i solen.

Knutepunkt

Sandvika er i dag et viktig knutepunkt med Sandvika tog stasjon og en bussterminal sentralt plassert i sentrum. Togstasjonen som åpnet i 1872, betjener i dag både lokaltog mot Oslo og Drammen og intercitytog mot Oslo, Kongsberg og Vestfoldbyene. Byen er også et viktig knutepunkt for veitrafikken, med både E18 og E16 som møtes i Sandvika.