Rivearbeidene i høyden går mot slutten.

Etter juleferien er arbeidene i gang igjen og rivingen av Helgerudgården er inne i sin siste fase. Bygningen tygges ned og rivearbeidene i høyden går mot slutten.
Det benyttes nå en fiberduk holdt av en lift når det rives i høyden nær trafikkerte gater.

Planlagte aktiviteter i uke 3 og 4 – 2022
– Det skal graves med gravemaskin i området sørvest på byggetomten og i området nordøst mot Kunnskapssenteret.
– Riving i høyden på Helgerudgården med varierende arbeid med knusing, pigging og sortering.
– Lasting av knuste betongmasser på lastebil. I hovedsak masser fra Helgerudgården.

Alle støyende byggeaktiviteter fra Helgerudkvartalet følger regelverket gitt av Bærum kommune.
Det vil bli behov for å søke om dispensasjon fra regelverket ved noen arbeidsoperasjoner.
Når grenseverdiene overskrides vil entreprenøren vurdere avbøtende tiltak.

Her kan du lese mer om retningslinjene.

Del

Les flere saker om byutvikling

13 år gammel iskremgründer til Sandvika

Pulserende musikkmiljø og lokale talenter

Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Lokale ungdomsbedrifter hevder seg

Nye boliger til salgs i Helgerudkvartalet

Spennende endringer i vente på Kalvøya