Prøveordning med ny varelevering i Claude Monets allé

Det er i dag ganske kaotisk situasjon i Claude Monets allé, der lastebiler sperrer veien for syklister og fotgjengere og reduserer eksponeringen av utstillingsvinduene. Sjåfører opplever utfordringer med å levere varer i gaten. Dette skyldes blant annet at parkeringslommene som er ment brukt til varelevering ofte er opptatt av privatbiler. Når parkeringslommen allerede er opptatt stopper varebilen der det er fysisk mulig, ofte midt i gaten.

Et alternativ til å levere varer via Claude Monets allé er å benytte Brodtkorps gate, som går under Claude Monets allé. Denne gaten er tilrettelagt for varelevering, men brukes veldig lite til det i dag.

Prøveordning
For å bedre vareleveringen vil Bærum kommune gjennomføre en prøveordning hvor hensikten er å redusere antall vare- og lastebiler i gaten for å frigjøre areal på gateplan til byliv og handel. Dette kan skje ved at vareleveringer går via Brodtkorps gate eller via Fornebu HUB.
Prøveordningen for varelevering er en del av et helhetlig arbeid for å gjøre gaten mer trivelig og attraktiv å oppholde seg i. Den nye ordningen vil evalueres fortløpende i samarbeide med butikker og næringsdrivende.

Bærum Kommune, Sandvika vel og Vårt Sandvika gjennomfører flere møter og befaringer sammen med berørte butikker og næringsdrivende for å få innsikt i utfordringene og for å se på mulige løsninger.

Mer informasjon om Fornebu HUB finner dere her: https://www.fornebuhub.no/

Del

Les flere saker om byutvikling

13 år gammel iskremgründer til Sandvika

Pulserende musikkmiljø og lokale talenter

Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Lokale ungdomsbedrifter hevder seg

Nye boliger til salgs i Helgerudkvartalet

Spennende endringer i vente på Kalvøya