Endelig et tilbud til ungdommen og fortsatt kafé for alle på dagtid.

Høl i CV-en skal drive kafetilbudet på Kadettangen. Foto: Budstikka /  Christian Brevik

Torsdag 10. februar vedtok hovedutvalget for miljø, idrett og kultur å etablere en prøveordning med ungdomshus der kaféen Artista ligger. Ungdommen har lenge savnet et sted å være i Sandvika og nå får de endelig en møteplass på Kadettangen 18. Tilbudet på kveldstid blir utviklet på ungdommens premisser med sosiale arrangementer, aktiviteter og spilltilbud. Samtidig vil det fortsatt være kafétilbud på dagtid for alle i Sandvika, slik det er i dag.

Høl i CV-en overtar driften
Fra 1. april overtar Høl i CV-en driften av kaféen. Høl i CV-en er et tilbud til mennesker i Bærum med rusproblemer og psykiske lidelser. Gjennom mange år med utfordringer har de fått store «hull i cv-en» og vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Mange av deltagerne har tatt en master i baristakurs, og kan lage kaffedrikker av høy kvalitet. De planlegger å servere ulike typer kaffe, både kalde og varme retter. Matrettene vil bli utarbeidet i samarbeid med kokken ved Binna Kafe. Høl i CV-en har også en foodtruck, som i tillegg til ordinær åpningstid, vil kunne tilby baristakaffe  og muligens enkel servering. I sommermånedene vil foodtrucken kunne være lett tilgjengelig for publikum med utvidet åpningstid i perioder når etterspørsel og behov tilsier det. En viktig del av oppstarten av ungdomstilbudet vil være å etablere K18 som en møteplass og arena for å kunne videreutvikle et attraktivt ungdomstilbud i Sandvika. Tilbudet er planlagt å ha fast åpningstid, og etter hvert utvide til alle ukedager ved behov.

Frivegg for gatekunst
Det skjer spennende ting på området utenfor huset også. Det skal etableres en frivegg for gatekunst i tråd med gatekunstplanen kommunen har vedtatt. Hva som skjer på nabotomten Kadettangen 22 skal hovedutvalget for miljø, idrett og kultur behandle i løpet av våren.

Del

Les flere saker om spise og drikke

Endelig et tilbud til ungdommen og fortsatt kafé for alle på dagtid.

Nytt liv i Elias Smiths vei.

Sandvikas storstue