Ordfører tar første spadestikk.

Nå er rivearbeidene i Helgerudkvartalet ferdig og gravingen er i gang.
Ordfører Lisbeth Hammer Krog satt bak spakene og tok det første spataket. Hun gleder seg over at arbeidet med å forvandle Sandvika etter mange års planlegging endelig er i gang. Dette er en viktig milepæl og byggeprosjektet i Sandvika sentrum vil bety mye for å skape en levende by med flere innbyggere, arbeidsplasser og brukere av byen.

Det nye Helgerudkvartalet vil få parkeringsanlegg i kjelleren, ca. 4000 kvm butikker og serveringssteder i 1. etasje, rundt 20 000 kvm kontorer og 220 boliger.
Skanska er entreprenør og det er Andenæs Eiendom som er byggherre.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog får opplæring i gravemaskinføring.

Bærum Kommune, som har ansvaret for gater og plasser, har høye ambisjoner. Sandvika sentrum skal gjøres attraktivt for ferdsel, opphold og opplevelser. Kommunen har en målsetting om å skape demokratiske byrom der alle brukere og beboere føler seg velkommen. Gående og syklende skal prioriteres, varelevering og søppelhåndtering skal ikke forstyrre bybildet eller gå på bekostning av bylivet.

Etter planen skal det første kvartalet mot fjorden stå klart i løpet av høsten 2024 og hele Helgerudkvartalet skal være ferdig våren / sommeren 2025.

Helgerudkvartalet sett mot Sandviksbukta

helgerudkvartalet.no kan du lese mer om byggeprosessen.
Les mer og se flere bilder på budstikka.no (for abonnenter).

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika