Sandvika er «hovedstaden i Bærum» og ligger idyllisk til mellom fjorden og marka med flere vassdrag som renner tvers gjennom byen. Sandvika fikk bystatus i 2003 og i de nærmeste årene vil det skje en voldsom utvikling av byen. Sandvika skal bli større og dagens rundt 6 000 innbyggere skal vokse til ca. 20 000 og byen skal utvikles med vekt på kunst og kultur og et sterkt fokus på bærekraft. Byen blir mer betydningsfull som næringsby, kunnskapsby og ikke minst kulturby, både for bærumssamfunnet og regionen. Om noen år vil Sandvika strekke seg fra Kjørbo til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss. Sammen med Lakseberget og Kadettangen vil nye byområder omkranse den gamle bykjernen som nå er i en formidabel forvandling.

En levende by for mennesker som bor, arbeider og lever her.
Å skape en attraktiv by full av liv krever godt innhold, ikke bare bygninger. Vi må skape en blanding av handel, næring og boliger og en by som er døgnåpen. Fremtidens Sandvika må binde de ulike bydelene sammen, gater og byrom må invitere til opphold og spille på lag med de fantastiske naturkvalitetene som Sandvika har. Byen har potensial til å bli en bærekraftig 10-minutters by der du finner alt du trenger innen korte avstander.

Kraftsenter for kunnskap opg kultur
Kulturnæringen spiller en betydningsfull rolle i utviklingen av Sandvika. Vi vil legge til rette for mange slags scener, byrom og plasser der kulturen kan oppleves. En blanding av gater der du kan se og bli sett, intime plasser der spontane kulturuttrykk kan oppstå til de permanente kulturarenaene hvor den organiserte kulturen oppleves.
Kunst og kultur skaper stolthet, identitet og begeistring. Derfor vil kulturen spille en stor rolle i utvikling av stedsfølelsen i og for Sandvika.

En ny by vokser frem
Det er mange spennende utviklingsprosesser på gang i Sandvika. Akkurat nå forvandles sentrum øst og senere følger de andre bydelene etter. Byen skal forvandles i tett dialog med innbyggerne, næringsliv og brukere. Medvirkning er viktig for å skape en attraktiv by der vi vil bosette oss, arbeide og leve våre liv. Derfor er det etablert arenaer og flater der publikum, naboer og næringsliv kan komme med ønsker, behov, synspunkter og innspill. Sammen med innbyggerne og næringslivet skal Sandvika utvikles til en moderne by med mange flere boliger og arbeidsplasser. Vi skal utvikle en by som er interessant for et variert næringsliv: store næringsaktører, gründeren som vil satse, nisjebutikkene og galleriene som trekker kunstinteresserte og restauranter og kafeer for de mange som er opptatt av unike matopplevelser eller bare en kaffekopp i solen.