Idékonkurransen er avsluttet og vinneren kåret

Bærum Kommune har stilt krav til Viken fylkeskommune om å avholde idékonkurranse for et nytt hovedkontor på Leif Tronstads plass 7 før reguleringsplanen kan starte. Nå er konkurransen avsluttet og vinnerkonseptet heter «V for Viken» og er utformet av Asplan Viak og Longva Arkitekter.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune, representanter fra de gamle fylkeskommunene, inngikk avtale om kjøp av Leif Tronstads plass 7 til bruk for nytt hovedkontor i februar 2019. Bærum kommune har stilt krav om at det skulle avholdes en idèkonkurranse før arbeid med detaljert reguleringsplan for tomten kunne starte opp. 

Slik ser det planlagte kartet over tomtearealet ut. Illustrasjon: Asplan Viak og Longva Arkitekter.

Vinnerforslaget ble kåret i henhold til en totalvurdering hvor arkitektur hovedkontor og arkitektur stedsutvikling var hovedkriteriene. Det skulle bl.a. være en klar arkitektonisk idé som forsterket byens og områdets identitet og utviklingen av Sandvika nord med omkringliggende bygg, torg, plasser/ gater samt en felles løsning på trafikk og gang-/sykkel ut fra kommunens planprogram og Viken Fylkeskontors ønsker. Kravene var vurdert til å ha en høy arkitektonisk egenverdi med en volumoppbygging som gir et helhetlig og samlende, nøkternt kontorbygg, oppfyllelse av rom- og funksjonskrav, oppfyllelse av Breeam Nor Excellent, gjennomførbarhet, arealenes fleksibilitet/ generalitet, økonomi, samt et robust bygg som tåler endringer. Allerede i november i fjor sa Planutvalget i Bærum at de synes 16 etasjer i et Viken-bygg blir for høyt og at det holder med maksimalt 12.

Total 21 søknader om deltakelse ble registrert, hvorav 5 deltakere ble invitert til å delta i idékonkurransen. Evalueringsgruppen har bestått av interne og eksterne ressurspersoner; Jan Arnfinn Mork fra LMR arkitektur AS, Christian Andvik og Asbjørn Løvholen fra Viken eiendom, Jostein Rønsen fra Jostein Rønsen arkitekter as, Mona Kramer Wendelborg fra Bar Bakke Landskapsarkitekter as og Ola Moen Gausen fra WSP. I tillegg har evalueringsgruppen mottatt rådgivning fra Kine Hammer Hansen fra LMR arkitektur as, Anna Louise Nes Axelsen fra Viken fylkeskommune, Jørn Bang Ødegård fra AS Bygganalyse, Are Kristiansen og Helge Johansen fra WSP.

Evalueringsgruppen vurderte Asplan Viak og Longva Arkitekters «V for Viken» som det løsningsforslaget som best besvarte tildelingskriteriene.

Allerede dagen etter vinnerforslaget ble offentlig har kritikken haglet. Da Sandvika by delte saken på sine Facebooksider kokte kommentarfeltet. Også Høyre-politiker og planutvalgsmedlem Mathias Weseth var lite begeistret for vinnerforslaget (ekstern lenke). – Her har man i liten grad forsøkt å ta innover seg noe av Sandvikas identitet og visjon. Bygget kunne like gjerne vært presentert i Hønefoss, Brumunddal eller Drammen, sier han til Budstikka.

Illustrasjon: Asplan Viak og Longva Arkitekter
Illustrasjon: Asplan Viak og Longva Arkitekter
Kantine. Illustrasjon: Asplan Viak og Longva Arkitekter

Vinnerforslaget skal bearbeides og tilpasses før det skal brukes som illustrasjonsprosjekt og underlag for detaljreguleringsplanen. Fristen for vedtatt detaljreguleringsplan iht. kjøpekontrakt er i desember 2022.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika