Status i byggeprosessen i sentrum

Spuntarbeider pågår fortsatt og på grunn av grunnforholdene tar spuntingen lenger tid enn planlagt.
Entreprenøren antar nå å ferdigstille dette arbeidet i løpet av juni. Sprengningsarbeider og graving/utlasting av masser pågår også, mens rivearbeidene er ferdige.

Planlagte aktiviteter uke 18-20 – 2022:
– Grunnforholdene ved Kunnskapssenteret gjør det vanskelig å sette spuntnåler. Det er derfor vanskelig å si når dette arbeidet blir ferdigstillt. Det må sonderbores for å få kontroll på fjellkotene.
I tillegg vurderes det en annen metode for resterende spunting.
– Sprengningsarbeidet fortsetter.
– Gravearbeider og utkjøring av masser pågår.

Avbøtende tiltak mht støv:
– Asfaltering ved Finstadgården er gjennomført.
– Feiing gjennomføres nå etter behov.

Avbøtende tiltak mht støy:
Spuntarbeidet som skal pågå de nærmeste ukene vil gi lenger pauser mellom de mest støyende delene av arbeidet. Entreprenøren prøver å begrense spuntingen til morgen (kl. 07-09) og på ettermiddagen (kl.15-19).

helgerudkvartalet.no kan du lese mer og følge byggeprosessen.

Del

Les flere saker om byutvikling

13 år gammel iskremgründer til Sandvika

Pulserende musikkmiljø og lokale talenter

Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Lokale ungdomsbedrifter hevder seg

Nye boliger til salgs i Helgerudkvartalet

Spennende endringer i vente på Kalvøya