Status i byggeprosessen i sentrum

Spuntarbeider pågår fortsatt og på grunn av grunnforholdene tar spuntingen lenger tid enn planlagt.
Entreprenøren antar nå å ferdigstille dette arbeidet i løpet av juni. Sprengningsarbeider og graving/utlasting av masser pågår også, mens rivearbeidene er ferdige.

Planlagte aktiviteter uke 18-20 – 2022:
– Grunnforholdene ved Kunnskapssenteret gjør det vanskelig å sette spuntnåler. Det er derfor vanskelig å si når dette arbeidet blir ferdigstillt. Det må sonderbores for å få kontroll på fjellkotene.
I tillegg vurderes det en annen metode for resterende spunting.
– Sprengningsarbeidet fortsetter.
– Gravearbeider og utkjøring av masser pågår.

Avbøtende tiltak mht støv:
– Asfaltering ved Finstadgården er gjennomført.
– Feiing gjennomføres nå etter behov.

Avbøtende tiltak mht støy:
Spuntarbeidet som skal pågå de nærmeste ukene vil gi lenger pauser mellom de mest støyende delene av arbeidet. Entreprenøren prøver å begrense spuntingen til morgen (kl. 07-09) og på ettermiddagen (kl.15-19).

helgerudkvartalet.no kan du lese mer og følge byggeprosessen.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika