Spennende endringer i vente på Kalvøya

Kalvøya er et kjært turmål for mange, og antall besøkende har økt markant de siste årene - fra 300 000 besøkende pr år til 360 000 i dag. Med utbyggingen av Sandvika anslås det at besøkstallet vil kunne komme opp mot 500 000 pr år. 

Med det vil det bli et større behov for gode oppholdsplasser og fasiliteter. Samtidig må øyas sårbare natur skjermes slik at viktige naturverdier ikke forringes. Bærum kommune er derfor i gang med flere prosjekter for å ruste opp Kalvøya for å kunne tåle den forventede økte bruken.

Det første prosjektet ble satt i gang høsten 2023. Da startet arbeidene med å oppgradere turveien fra adkomstplassen og frem til Store badebukt. Turveien hadde varibel kvalitet, og den tålte ikke store nedbørshendelser så godt. Med oppgraderingen vil fremkommeligheten bli bedre for turgåere og for kommunens driftsbiler. Arbeidene har imidlertid tatt lenger tid enn forutsatt på grunn av tidlig tele og mye snø i vinter, men vil ferdigstilles når telen i bakken har gått.

Når telen har gått vil det også settes ut 16 nye benker langs turveiene. Alle benkene vil være på plass i løpet av april.

Bærum kommune er også i gang med planer for å oppgradere Store badebukt og en oppholdsplass ved det gamle sceneområdet. Begge plassene skal bli enda hyggeligere steder å oppholde seg, med flere sitteplasser og picnicbord. Det vil også gjøres tiltak for å gi den verdifulle naturen på Kalvøya bedre beskyttelse. Håpet er at disse prosjektene kan gjennomføres i løpet av 2025.

På adkomstplassen er det ønskelig å få på plass et bedre kiosktilbud og helårstoaletter på sikt. Det siste har vært sterkt etterspurt på Kalvøya.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika