Sandvika sjøfront og nytt veisystem ute på høring

Bærum kommune og Statens vegvesen har utarbeidet et felles planprogram for Sandvika sjøfront og for det nye lokale veisystemet langs sjøen. Programmet beskriver rammer, utrednings- og undersøkelseskrav for fremtidig planarbeid innenfor området, både for ny lokalvei og delområdene.

Hva er målet med planprogrammet?
Europaveitrafikken vil bli lagt i tunell under Sandvika. Den gamle E18 traseen vil bli erstattet av et nytt lokalveisystem i dagen. Dette åpner muligheter for at Sandvika igjen får kontakt med fjorden.

Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig og langsiktig utvikling av området med plassering av ny lokalvei, god byutvikling, kobling av eksisterende sentrum med nye byområder i Sandvika, sikre gode møteplasser og tilrettelegging for gående og syklende.

Flere delområder
Sjøfronten består av flere delområder, hvor den nye lokalveien inngår som ett av disse delområdene. For å sikre god sammenheng mellom planlegging av ny lokalvei og utvikling av sjøfronten er det utarbeidet forslag til felles planprogram.
Planprogrammet gjelder for regulering av ny lokalvei, men også ved framtidig regulering av sjøfrontens delområder.

Byplangrep for Sandvika sjøfront
Til planarbeidet er det utarbeidet et byplangrep for sjøfronten. Plangrepet viser hvordan sjøfronten kan utvikles med utgangspunkt i den valgte løsningen for ny lokalvei. Høsten 2021 ble det vedtatt «Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront». Disse prinsippene danner utgangspunkt for plangrepet.

Plangrepet «tegner opp» de overordnede rammene for hvordan utviklingen av sjøfronten kan bli med nye muligheter for:


Har du innspill til planprogrammet?

Du kan sende innspill til planprogrammet til:
post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika

Fristen for å sende inn innspill er innen 20. juni 2022.

baerum.kommune.no  kan du lese mer om planprogrammet.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika