Sandvika er i utvikling!

Arbeidene som skal forvandle Sandvika øst til en attraktiv by med et rikt utvalg av forretninger, spisesteder, offentlig og privat tjenesteyting, kulturopplevelser, kontorer og boliger, starter i sommer. Utbyggingen av Sandvika øst vil skje etappevis og oppstart av den første etappen er rett rundt hjørnet. 

Første etappe 
Helgerudkvartalet skal rives og det skal bygges to nærings- og boligkvartaler med en felles parkeringskjeller i to plan under. Kinoveien forlenges i en ny åpning mellom de to nye kvartalene.

Bærum kommune bygger byrommene, gatene og torgene, blant annet ny utforming av Otto Sverdrups plass, i tillegg til teknisk infrastruktur. Andenæs Eiendom bygger mange av byggene.

Rivingen av Kredittkassegården, Helgerudgården og parkeringshuset starter allerede 1. juli, men da kun med forberedende arbeider, som oppsett av byggegjerder og innvendig sanering. Deretter vil arbeidene med å rive den utvendige betongen stå for tur i august. Dette arbeidet vil pågå frem til februar.

Utgraving og bygging starter i løpet av vinteren 2022. Utbyggingen skal etter planen være ferdigstilt i 2025, mens de første leilighetene vil være innflytningsklare siste kvartal 2024.

Oppgradering av offentlige rom og plasser
Sandvika øst skal bli et bilfritt område med åpen overvannshåndtering og grønne løsninger. Disse arbeidene vil i hovedsak skje når Helgerudkvartalet nærmer seg sluttføring.

Otto Sverdrups plass skal opparbeides som offentlig torg med utforming som egner seg til opphold og arrangementer. Skulpturen av Otto Sverdrup flyttes til Kadettangen, der han kan peke ut mot havet. Som byens mest sentrale knutepunkt vil utformingen av Otto Sverdrups plass legge vekt på å lage gode forbindelsesårer til resten av byen.

Håkon Stenstadvolds plass skal opparbeides som en fin plass for opphold og uteservering.
Rådmann Halmrasts vei opparbeides som bygate. Gaten skal ryddes og forenkles og biltrafikken forsvinner. Dette blir den viktige gågaten og shoppinggaten i sentrum med restauranter, uteserveringer og gode sitteplasser. Bytrær, beplanting og ny belysning skal gjøre Rådmann Halmrasts vei til et trygt og hyggelig sted å være.

Jørgen Kanitz gate opparbeides som en bygate med forbindelse mellom Sandviksveien og Otto Sverdrups plass, og for å gi fri sikt mot fjorden når Finstadgården rives. Forslag: Jørgen Kanitz gate blir helt annerledes enn i dag! Gaten skal bli en gjennomgående grønn akse med utsikt mot fjorden når Finstadgården er ferdig utbygd. En stor del av gaten blir benyttet til bytrær og plantebed og det legges til rette for opphold og sitteplasser i kombinasjon med beplantningen. Gaten vil også romme en sykkeltrase. Her vil også mesteparten av vareleveringen til de nærliggende næringsdrivende ivaretas.

Kinoveien opparbeides som bygate og trappen i Kinoveiens forlengelse opparbeides som offentlig plass.

Aamotbakken vil etter hvert opparbeides som bygate, men først i forbindelse med byggingen av Andenæskvartalet.

Fremkommelighet i Sandvika øst

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika