Ringerike, Asker og Bærum tingrett tilbake på historisk grunn

Tingretten har inngått en 20-årig leieavtale med Entra for 3400 kvadratmeter i Malmskriverveien 2 og 4. Det er forventet at Ringerike, Asker og Bærum tingrett er tilbake på historisk grunn i Sandvika i løpet av 2025.

Tingretten er snart tilbake på historisk grunn i Sandvika. Det planlegges å etablere et tilbygg på 100 kvadratmeter, som skal knytte sammen Malmskriverveien 2 og 4.
Tinghuset i Malmskriverveien 2 i Sandvika huset tingretten frem til 2022, da de flyttet til midlertidige lokaler på Kjørbo grunnet byggearbeider på tilstøtende eiendommer. Kontorbygget i Malmskriverveien 4 har tidligere blant annet også inneholdt tre rettssaler. Det planlegges å etablere et tilbygg på 100 kvadratmeter, som skal knytte de to eiendommene sammen.

– Gjennom den nye avtalen får tingretten moderne domstollokaler som ivaretar behovene i forhold til areal, sikkerhet og logistikk ved å benytte de to byggene i Tinghuskvartalet, sier sorenskriver Kristin Jahre Ramm.

Tinghuset i Sandvika har en høy kultur- og arkitekturhistorisk verdi. Eiendommen er et representativt eksempel på brutalistisk betongarkitektur fra 1970-tallet, og det har vært domstolvirksomhet i bygget siden det ble oppført i 1971. Entra er naturlig nok godt fornøyd med at tingretten blir værende i Sandvika også de neste 20 årene.

– Vi er veldig glade for at vi kan videreføre det gode samarbeidet vi har med Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Domstolen er en viktig bestanddel i regionbyen. Eiendommen er en del av vår felles Sandvika-historie, og den kulturhistoriske verdien er tett forbundet med fortsatt domstolvirksomhet i lokalene, sier Henning Berger-Nortvedt, som leder Entras virksomhet i Sandvika.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika