Otto Sverdrups plass skifter navn til Stasjonstorget

Nytt navn på Otto Sverdrups plass
Politikerne vedtok på møtet i MIK utvalget 20. oktober å endre navn på Otto Sverdrups plass til Stasjonstorget. Grunnlaget for ønske om endring av navn på plassen er begrunnet slik «Otto Sverdrups plass skal opparbeides som offentlig torg med utforming som egner seg til opphold og arrangementer. Skulpturen av Otto Sverdrup flyttes til Kadettangen, der han kan peke ut mot havet (reiseveien mot Nordpolen), framfor å peke nordover mot toglinja…..»
I 1993 fikk plassen navnet «Jernbaneplassen» ….Stasjonen er et viktig trafikknutepunkt i Sandvika og for Bærum. Med stasjonshistorikken knyttet til området hvor plassen i dag er etablert sees det som mer formålstjenlig å bruke «stasjon» som utgangspunkt for navn fremfor «jernbane». Plassen skal som beskrevet over, opparbeides til et offentlig torg og det vil derfor være naturlig å bruke «torg» og ikke «plass» i benevnelsen.

Hjertet i byen
Stasjonstorget er det første du møter når du kommer med buss eller tog til Sandvika. Her vil svært mange mennesker passere daglig til og fra stasjonen og ut i hele Sandvika. Plassen vil være en viktig møte- og oppholdsplass. Den åpne plassen vil deles opp i mindre rom med grønne, skulpturelle øyer. Øyene skal ha frodig og blomsterrik beplantning, mens kantene gir gode sitteplasser med komfortable benker. Trappeanleggene knytter bygningene sammen med plassen og lager gode soner for uteservering. Plassen med sine platåer og innganger er universelt utformet og tilgjengelig for alle.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika