Økt satsning på kunnskap og flere elever til Sandvika sentrum

Rett ved togstasjonen i Sandvika skal Entra bygge et nytt, moderne skolebygg for Akademiet Realfaggymnas Sandvika. Entreprenør Ø.M. Fjeld vil i løpet av mai starte byggearbeidene på tomten og det nye skolebygget skal etter planen stå klart allerede høsten 2024. I løpet av 2025 vil 300 videregående elever flytte inn i bygget. For å forsterke satsingen på kunnskap og læringsmiljø i Sandvika, utvider også kommunen tilbudet ved Sandvika bibliotek som ligger i nabobygget. Biblioteket får inngang fra Stasjonstorget og vil være en viktig drivkraft i byutviklingen og en synlig faktor i bybildet.

Det nye skolebygget i Malmskriverveien 16 blir på åtte etasjer i tillegg til to etasjer under bakken. Totalt utbygd areal blir 2750 kvadratmeter. Skolen skal bygges i tråd med kommunens høye miljøambisjoner og etter standarden BREEAM-NOR Excellent. Det betyr blant annet solcellepaneler på taket.
Med Akademiet Realfagsgymnas tett på kommunens kunnskapssenter, legges forholdene godt til rette for at elevene ved den private videregående skolen også kan nyttiggjøre seg av disse fasilitetene i undervisningen.
— Sandvika gjennomgår en formidabel utvikling, og vi har hele tiden vært enig med kommunen at det er viktig for byutviklingen at det etableres flere tilbud for unge i sentrum. Etableringen av ny skole midt i Sandvika er i tråd med kommunens ambisjoner om å skape mer liv i gater og torg i sentrum, og bidrar til å forsterke den byfornyelsen som pågår. Vi ser frem til å gå i gang med oppføringen av bygget og bidra til den storstilte byutviklingen som foregår i Sandvika, sier Henning Berger-Nortvedt, Entras leder i Sandvika.

Sandvika er en relativ «ung» by, med mange muligheter og potensial for en positiv byutvikling. I sentrum av Sandvika er det for tiden stor byggeaktivitet i forbindelse med oppføringen av en rekke nye boliger og kontorbygg.

Om Akademiet
Akademiet er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever fordelt på 13 videregående skoler, 10 privatistskoler, nettstudier, barne- og ungdomsskoler.

Del

Les flere saker om byutvikling

13 år gammel iskremgründer til Sandvika

Pulserende musikkmiljø og lokale talenter

Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Lokale ungdomsbedrifter hevder seg

Nye boliger til salgs i Helgerudkvartalet

Spennende endringer i vente på Kalvøya