Ny fase i byggeprosessen i sentrum.

1. februar markerte ordfører Lisbeth Hammer Krog en milepæl i byggeprosessen. Rivingen over bakken er ferdig og gravingen er i gang.
Dette blir den mest støyende perioden i noen måneder fremover. Det er flere operasjoner som skaper støyen. Spuntarbeidene er i oppstart, det skal graves mange meter ned i bakken, samtidig som riving av kjellerkonstruksjoner pågår. For å sikre at arbeidet er innenfor regelverket blir det jevnlig foretatt støymålinger.

Planlagte aktiviteter uke 7 og 8 – 2022:
– knusing av revet betong
– utlasting og pigging av kjellerkonstruksjoner
– det vil foregå spunting, boring av rørspunt og sømboring for sprengning i sørlig ende, dvs. mot Rådhustorget
– det vil i tillegg foregå graving og rørpressing i nord ved Kunnskapssenteret.

Avbøtende tiltak:
– pigging planlegges gjort mellom kl. 07 og 11 og mellom kl. 17 og 19. Det skal i det lengste søkes å unngå bruk av pigg mellom kl. 11 og 17.
– støyreduserende byggegjerde er etablert
– spuntarbeidene planlegges gjennomført mellom kl. 07 og 17, mandag til fredag.
– Når arbeidene er kommet ned til bakkenivå (kjeller) skal det benyttes glavamatter for å redusere spredningen av støy.

Her kan du lese mer om byggeprosessen.

Del

Les flere saker om byutvikling

13 år gammel iskremgründer til Sandvika

Pulserende musikkmiljø og lokale talenter

Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Lokale ungdomsbedrifter hevder seg

Nye boliger til salgs i Helgerudkvartalet

Spennende endringer i vente på Kalvøya