Ny fase i byggeprosessen i sentrum.

1. februar markerte ordfører Lisbeth Hammer Krog en milepæl i byggeprosessen. Rivingen over bakken er ferdig og gravingen er i gang.
Dette blir den mest støyende perioden i noen måneder fremover. Det er flere operasjoner som skaper støyen. Spuntarbeidene er i oppstart, det skal graves mange meter ned i bakken, samtidig som riving av kjellerkonstruksjoner pågår. For å sikre at arbeidet er innenfor regelverket blir det jevnlig foretatt støymålinger.

Planlagte aktiviteter uke 7 og 8 – 2022:
– knusing av revet betong
– utlasting og pigging av kjellerkonstruksjoner
– det vil foregå spunting, boring av rørspunt og sømboring for sprengning i sørlig ende, dvs. mot Rådhustorget
– det vil i tillegg foregå graving og rørpressing i nord ved Kunnskapssenteret.

Avbøtende tiltak:
– pigging planlegges gjort mellom kl. 07 og 11 og mellom kl. 17 og 19. Det skal i det lengste søkes å unngå bruk av pigg mellom kl. 11 og 17.
– støyreduserende byggegjerde er etablert
– spuntarbeidene planlegges gjennomført mellom kl. 07 og 17, mandag til fredag.
– Når arbeidene er kommet ned til bakkenivå (kjeller) skal det benyttes glavamatter for å redusere spredningen av støy.

Her kan du lese mer om byggeprosessen.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika