Hvordan kan vi utvikle et attraktivt Sandvika?

I løpet av de nærmeste årene vil mange flere mennesker bo, arbeide og bruke Sandvika. Hvordan kan vi utvikle et levende Sandvika der alle føler seg velkommen og opplever en trygg og god by? Dette var temaet da Vårt Sandvika AS og Sandvika Vel inviterte til Åpent møte om utviklingen i Sandvika.

De 70 – 80 fremmøtte fikk høre Julie Sjøwall Oftedal fra A-lab arkitekter snakke om hvor avgjørende førsteetasjene og livet på gateplan er for å skape en attraktiv by.  – Vi må skape ulike arenaer for ulike typer mennesker for å skape aktivitet. Byen oppleves fra øyehøyde, ikke fra fugleperspektiv. Det må også skapes uformelle møteplasser, det må være klare grenser mellom offentlige og private soner og man må alliere seg med «edderkoppene». fortsatte Oftedal.

Sverre Landmark, rådgiver innen by- og stedsutvikling, påpekte at dersom Sandvika skal lykkes med transformasjonen må resultatet bli at den nettopp må se og høres ut som en by. – Den må oppleves tettere, høyere, ha grøntarealer på en annen måte og ha fellesarealer som synes, sa Landmark.

Paneldebatt
Etter innleggene var det paneldebatt der leder av planutvalget i Bærum kommune Eirik T. Bøe (V), medlem av planutvalget og kommunestyret Reidar Kleppe (Ap), gründer av Folkebadet Martin Schilde, utviklingsdirektør i Aspelin Ramm Maren Bjerkeng deltok. Debattleder var Tor Christian Bakken, tidligere samfunnsredaktør i Budstikka og Sandvikabeboer.
– Førsteetasjene bør gis bort til unge gündere, leilighetene på toppen kan finansiere lokalene på gateplan» mente Martin Schilde. For at Sandvika skal lykkes må vi bli attraktive for den yngre målgruppen. Schilde var klar på at kommunen og utbyggere må ha fokus på attraktivt innhold – med bærekraftige butikker og foretak, gjerne med unge gründere. – Det siste vi trenger er kjedebaserte butikker, det har vi mer enn nok av, vi trenger et yrende liv som gjør at både unge og gamle besøker Sandvika.  Det er innholdet som skaper en by, ikke byggene, mente Schilde.Maren Bjerkeng, utviklingsdirektør i Aspelin Ramm, mente også at førsteetasjene i de kommende lokalene var avgjørende for å skape den nye byen.

Jan-Otto Jacobsen fra Vårt Sandvika AS avsluttet møtet med å oppfordre innbyggere i Sandvika til å bruke byen, også under utbyggingen. – I Sandvika har vi allerede mye gull. Jeg håper alle vil bidra til å bruke det gullet vi har i dag.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika