Hva er status i byggeprosessen i sentrum?

Fremdriften generelt for prosjektet går etter planen. Arbeidet med rørspunt er ferdig og setting av spunt ved Kunnskapssenteret pågår. Sprengning pågår i henhold til planen og uten at det er registrert rystelser ut over grenseverdier.

Planlagte aktiviteter uke 16-18 – 2022:
– Spuntarbeidet langs Kunnskapssenteret gjenstår. Arbeidet her vil pågå til ca uke 18. Det er kompliserte grunnforhold og noe eksisterende
infrastruktur skal rives i samme område
– Sprengningsarbeidet fortsetter
– Gravearbeider og utkjøring av masser pågår
– Riving av kjellerkonstruksjoner pågår

Rystelser som følge av sprengning
Rystelsene måles av et kompetent fagmiljø og rystelser som nærmer seg grenseverdiene varsles anleggsledelsen direkte.
Både mennesker og dyr kan oppleve selv de minste rystelser som sjenerende, selv om det er langt igjen til grenseverdiene. Når vi oppholder oss over bakken merker vi salvene best når rystelsene forplantes i løsmasser. De vibrasjonene som forplantes av salvens energi i fast fjell er det som potensielt kan føre til bygningsmessige skader.

Avbøtende tiltak mht støv:
Veien ved Finstadgården blir feiet hver uke.
Asfaltering av veien gjøres så snart det er mulig, antagelig i løpet av 14 dager.

helgerudkvartalet.no/byggestatus kan du følge byggeprosessen via webcam.

Del

Les flere saker om byutvikling

13 år gammel iskremgründer til Sandvika

Pulserende musikkmiljø og lokale talenter

Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Lokale ungdomsbedrifter hevder seg

Nye boliger til salgs i Helgerudkvartalet

Spennende endringer i vente på Kalvøya