Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Asplan Viak, som siden 2008 har holdt til på Kjørbo, og siden 2014 i Powerhouse, har i litt over et halvt år jobbet med et prosjekt kalt Fremtidens arbeidsplass for Asplan Viaks medarbeidere.

Asplan Viak, som siden 2008 har holdt til på Kjørbo, og siden 2014 i Powerhouse, har i litt over et halvt år jobbet med et prosjekt kalt Fremtidens arbeidsplass for Asplan Viaks medarbeidere.
De overordnede målene for prosjektet er at:

  • De fremtidige arbeidsplassene i Oslo og Sandvika skal gi grunnlag for å tiltrekke, utvikle og beholde den beste kompetansen, for å lykkes i konkurransen om spennende og viktige oppdrag i samfunnet.
  • Kontoret/kontorene skal understøtte Asplan Viaks visjon om å være «den fremste arena for samfunnsutvikling».
  • Kontoret/kontorene skal legge til rette for samhandling, kunnskapsdeling og gode sosiale arenaer for medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

 

Siden august 2023 har prosjektet jobbet med å avdekke organisasjonens behov, gjennom blant annet spørreundersøkelser, tilstedeværelsesundersøkelser og verksteder med ledere i Oslo og Sandvika. Samtidig har selskapet søkt etter egnede kontorer i Sandvika og Oslo.

Selskapet har vurdert ulike alternativer og i januar i år nådde prosjektet en viktig milepæl da administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad signerte kontrakt med Andenæs Eiendom om leie av kontorlokaler i Revir, kontorkonseptet i Helgerudkvartalet.

Eiendommen ligger midt i Sandvika sentrum, et område med bykvaliteter og kort avstand til buss- og togstasjonen. Samtidig vil selskapet lande i et område hvor det har stort engasjement gjennom Sandvika Sentrum Øst prosjektet. Her blir det gode løsninger for sykkelparkering og det er planer for å etablere en delebilordning. Asplan Viak valgte Revir av flere årsaker. Et viktig parameter var fleksibiliteten og skalerbarhet for fremtidige behov samtidig som prisen var god. Byggene er under oppføring og overtakelse av lokalene er satt til 1.1.2026.

Hva skjer videre i Sandvika?

Det er snaut to år til innflytting i Revir, og den tiden skal brukes godt. Etter avtale med Andenæs Eiendom skal Asplan Viak være med og påvirke detaljer i kontorløsningen mens bygget ferdigstilles. Det skal etablere gode løsninger for de som skal jobbe på kontoret, men også for de som kommer på besøk fra andre Asplan Viak kontorer, og for møteplasser med kunder og samarbeidspartnere. Det blir også viktig å finne gode løsninger for bedriftsidrett og utendørs aktiviteter.

Asplan Viak etablerer nå et eget delprosjekt som håndterer prosessen videre med Revir. Prosjektet skal ledes av interne ressurser i samarbeid med ekstern bistand til leietakerrådgiving fra Malling. Stabsressurser fra IT og kontorledelse vil involveres i arbeidet både i byggefasen og frem mot innflytting. Det vil også settes ned en ressursgruppe med representanter for de ansatte på Kjørbo som kan bidra i arbeidet.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika