Foreslår å legge ny E18 i tunnel under Sandvikselva.

Foto: Helge Skoglund-Johnsen.

Statens vegvesen foreslår å rive de gamle broene mellom Blommenholm og Gyssestad og legge ny E18 i tunnel under Sandvikselva.

– Vi er fornøyde med at vi nå kan anbefale et alternativ for hovedveisystemet som svarer på det meste av behov og krav til sikkerhet, miljø- og byutvikling og økonomi, sier Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, i en pressemelding.

Ifølge E18-sjefen vil det foreslåtte forslaget gi mindre lokaltrafikk i dagen enn det som opprinnelig var foreslått. I tillegg legges forholdene bedre til rette for gående og syklende, samtidig som fremkommeligheten for buss bedres.

Statens vegvesens forslag skal legges frem for formannskapet i Bærum 24. mars
vegvesen.no kan du lese mer om saken.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika