Foreslår å legge ny E18 i tunnel under Sandvikselva.

Foto: Helge Skoglund-Johnsen.

Statens vegvesen foreslår å rive de gamle broene mellom Blommenholm og Gyssestad og legge ny E18 i tunnel under Sandvikselva.

– Vi er fornøyde med at vi nå kan anbefale et alternativ for hovedveisystemet som svarer på det meste av behov og krav til sikkerhet, miljø- og byutvikling og økonomi, sier Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, i en pressemelding.

Ifølge E18-sjefen vil det foreslåtte forslaget gi mindre lokaltrafikk i dagen enn det som opprinnelig var foreslått. I tillegg legges forholdene bedre til rette for gående og syklende, samtidig som fremkommeligheten for buss bedres.

Statens vegvesens forslag skal legges frem for formannskapet i Bærum 24. mars
vegvesen.no kan du lese mer om saken.

Del

Les flere saker om byutvikling

13 år gammel iskremgründer til Sandvika

Pulserende musikkmiljø og lokale talenter

Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Lokale ungdomsbedrifter hevder seg

Nye boliger til salgs i Helgerudkvartalet

Spennende endringer i vente på Kalvøya