En stor og viktig milepæl for E18 prosjektet

Nå har over 5.000 naboer og andre berørte fått digital beskjed om start av planprosessen for etappen mellom Ramstadsletta og Nesbru. En stor og viktig milepæl for E18 prosjektet! 👏 

Som de fleste sikkert har fått med seg skal Statens vegvesen skal bygge ny E18 mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune. Strekningen forbi Sandvika er i etappe to av tre av utviklingen av den nye veien. Etappe to innebærer strekningen mellom Ramstadsletta–Nesbru.

En ny E18 vil bidra til å gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport, bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklene og gående, redusere miljøbelastningene, redusere vegens barrierevirkning på områdene veien går igjennom og redusere antall ulykker på strekninger. I Sandvika vil veien muliggjøre byutvikling, med god kobling mellom byen og fjorden samt tilrettelegging for bolig, næring, rekreasjon, attraktive fellesarealer med mye mer.

Strekningen Ramstad – Nesbru er planlagt i følgende etapper:

 • Ny E18-dagsone : 2,3km
 • Ny E18-tunnel: 3,6 km
 • Ny lokalveg langs E18 (inkl. kryss): 5,3 km
 • Ny bussløsning langs E18: 5,8 km
 • Ny sykkelveg/gate langs E18: 5,3 km
 • Adkomstveg til kollektivknutepunkt i Sandvika i tunnel: 0,4 km
 • Rampetunneler til/fra Oslo fra E16: 2,0 km
 • Nytt planskilt kryss under E18 i Sandvika m. ramper: 1,0 km
 • Nytt lokalvegsystem på Slependen (inkl. kryss: 1,1 km)

3. mai 2021 ble over 5.000 naboer og andre berørte varslet om oppstart av planprosessen. Statens vegvesen legger opp til en medvirkningsprosess utover minstekravet etter plan- og bygningsloven, og har bl.a. opprettet en portal hvor du kan få være med på å påvirke planarbeidet. Portalen oppdateres med aktuelle nyheter fra prosjektet, status, planlagte folkemøter og andre former for medvirkning og inneholde relevante nettsider med mer informasjon.

Innspill, kommentarer og spørsmål til planarbeidet kan sendes innen 14. Juni 2021 på følgende måter:

 • Medvirkningsportal: www.E18VKP2.no
 • Altinn
 • Per e-post: E18VKP2@vegvesen.no
 • Per post til: Statens Vegvesen Utbyggingsdivisjonen, postboks 1010 Skurva, 2600 Lillehammer (vennligst merk innspill: Innspill E18 Ramstadsletta – Nesbru 20/6582)

Etter det Sandvika By erfarer er planleggingen av prosjektet godt i gang og vi ser frem til videre samarbeid. 😃

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika