Byvisjon for Sandvika nærmer seg

Arbeidet med byvisjon for Sandvika nærmer seg en viktig milepæl.
Bærum kommune, næringsdrivende, innbyggere og utbyggere har høye ambisjoner for Sandvika. Sandvika er – i tillegg til å være byen i Bærum og kommunesenter – utpekt som regionby.
Med de mange pågående utviklingsprosessene er det behov for en omforent byvisjon. En visjon, som sammen med tilhørende strategier skal gi retning for videre utvikling av byen. Byvisjonen og strategiene skal fungere som verktøy for prioriteringer og samskaping mellom ulike aktører i videre utvikling av Sandvika.Visjonen skal eies av mange
Visjonen må ha mange eiere, være bredt kjent og akseptert, og den må lede aktørene i samme retning. For å sikre eierskap har kommunen vært opptatt av bred involvering og medvirkning fra innbyggere, folkevalgte, organisasjoner, næringsliv, grunneiere og ansatte i kommunen. Det er hentet inn viktig innsikt om Sandvikas fortrinn, identitetsfaktorer, muligheter og utfordringer. Viktige innspill til visjonen og strategier er hentet inn gjennom møter, gjestebud, workshops, seminarer og spørreundersøkelser.

Visjonsseminar 24. januar 2023

I slutten av januar inviterte Kommunedirektøren til visjonsseminar der folkevalgte, representanter for næringsliv, grunneiere og frivillige organisasjoner deltok.
Som utgangspunkt for diskusjonene var det utarbeidet et notat med innspill til en byvisjon og tre strategier.
Innspill til byvisjon:

«Lyden av Sandvika – kraftsenter for kultur og kunnskap»Innspill til strategier:

  • Tilrettelegge for gründere, innovative og kreative næringer
  • Skape et yrende byliv langs elv og fjord
  • Utvikle unike bydeler med godt bymiljø

Alle innspillene, diskusjonene og forslagene som kom på seminaret bearbeides nå før det skal til politisk behandling.

Har du noen tanker om innspill til visjonen?
Send en mail til post@sandvikaby.no 

Del

Les flere saker om byutvikling

13 år gammel iskremgründer til Sandvika

Pulserende musikkmiljø og lokale talenter

Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Lokale ungdomsbedrifter hevder seg

Nye boliger til salgs i Helgerudkvartalet

Spennende endringer i vente på Kalvøya