Boring i Sandvikselva i jakten på den beste tunneltraséen.

I ukene 48 – 52 vil Norconsult, på oppdrag fra Statens vegvesen, bore i Sandvikselva for å finne den sikreste tunneltraséen for ny E18 under Sandvika. Forarbeidene til reguleringsplan for ny E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru pågår for fullt. Den framtidige europavegen er planlagt å gå i tunnel under Sandvika/Sandvikselva. Kartlegging av grunnen inngår i arbeidet med å plassere den framtidige tunneltraseen best mulig under Sandvika.

I arbeidet med kommunedelplan ble det avdekket en svakhetssone der Sandvikselva går, og Statens vegvesen ønsker å undersøke denne nærmere for å få et bedre grunnlag for å fastlegge anbefalt tunneltrase.

Undersøkelsene tar hensyn til gytefisken

Grunnborere fra Norconsult gjøre boringer fra flåte ute i Sandvikselva og tidspunktet er fastsatt ut fra ønske om å ikke forstyrre vandringen til gytefisken. Mellom september og midten av november vandrer nemlig gytemoden laks og sjøørret oppover elva. Det vil blant annet bli boring ved jernbanebrua i Sandvika, og Norconsult vil gjøre flere grunnboringer ved utløpet til elva ved E18-brua.

Trenger kunnskap for å velge riktig linje

– Å bygge tunnel under en elv, midt i tettbygd område og med svakhetssoner i grunnen, er krevende. Vi trenger derfor best mulig kunnskap om hvor berget ligger, hvilken kvalitet berget har, hvilken type løsmasser det er i tillegg til opplysninger om grunnvannsforhold. I tillegg til at boringene og undersøkelsene gir grunnlag for å fastsette den sikreste veglinjen, så gir det også informasjon om hvilke utfordringer vi kan forvente under bygging. Det gjør at vi kan planlegge riktige tiltak før vi starter byggingen, sier Bjørn Nyquist som er planleggingsleder for E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Les mer om boringen på Vegvesenets sider.

Del

Les flere saker om byutvikling

Kraftsenter innen musikk og kreativ næring åpnet

Om under et år flytter de første beboerne inn

Starter bygging av nye leiligheter i Sandvika

Bli kjent med Per Christian, ny leder i Asplan Viak

Sandvika sentrum vokser

13 år gammel iskremgründer til Sandvika