Arbeidet i Sandvika sentrum øst er i gang.

Det er dessverre ikke til å unngå at et så omfattende byutviklingsprosjekt skaper støy, støv og utfordringer for de som bor, jobber og driver næringsvirksomhet i nærheten.

All virksomhet på byggeprosjektet forholder seg til regelverk om støy og støv – både når det gjelder volum, omfang og tidspunkter. For å redusere støvplager er det iverksatt tiltak som å benytte vannkanoner som spyler rivemateriellet og avfallet tas ut på plasser som ligger lengst unna omgivelsene. For å redusere støyplager vil pigging av betong bare bli benyttet der det ikke er mulig å tygge den ned.

Hva skjer i prosjektet de nærmeste ukene?

Nå er innvendig sanering med demontering av vegger, dører og innvendige installasjoner gjennomført. Det ble benyttet en del asbest da bygget ble oppført og asbestsaneringen ble gjennomført etter strenge prosedyrer av sertifisert personell. Prosjektet har stort fokus på miljø og nærmere 100 % av alt avfallet blir sortert.
I uke 38 startet arbeidet med å rive selve byggene. Rivingen foregår primært med tygging av betongen med hydraulisk saks. Dette vil foregå frem til februar 2022. Det vil også bli gjennomført noe mindre gravearbeid i Rådmann Halmrasts vei.

På www.helgerudkvartalet.no finner du mer informasjon om byggeprossen.

Del

Les flere saker om byutvikling

13 år gammel iskremgründer til Sandvika

Pulserende musikkmiljø og lokale talenter

Fremtidens arbeidplass i Sandvika

Lokale ungdomsbedrifter hevder seg

Nye boliger til salgs i Helgerudkvartalet

Spennende endringer i vente på Kalvøya