Vil jage gjess med geiter

Tidligere har det vært mye omtalt at antallet gjess på den populære badestranden på Kadettangen har vært økende. Nå tar kommunen nye grep for å få bukt med problemet. Det viser seg nemlig at gjess er livredde for geiter!

Til sommeren skal kommunen ved natur og idrett plassere ut geiter på «kollene» i Sandvika Fjordpark. I tillegg til å være morsomme og barnevennlige innslag som bidrar til å holde vegetasjonen nede, skal de fungere som fugleskremsler for de fjærkledte – både gjess og svaner. «Gjess synes geiter er skumle, samtidig som at geitene elsker å jage fugler,» sier en fornøyd Torbjørn Hansen, parkforvalter i Bærum kommune. Nettene skal geitene tilbringe på beite på Kalvøya, og en egen gjeter skal ansettes for å følge de til og fra arbeid.

Geitene skal være på plass fra 1. april 2019.


EDIT: DETTE VAR – SOM MANGE AV DERE GJETTET – SANDVIKA BY SIN APRILSPØK I 2019 😅