Vil du drive kiosk på Kadettangen?

Til sommeren blir det kiosk på Kadettangen. Nå søkes det etter drivere med spennende konsept.

I forbindelse med at Kadettangen er utviklet som et stort og moderne rekreasjonsområde er det bygget et servicebygg som blant annet inneholder en kiosk, skriver Bærum kommune i annonsen som ligger ute på Finn.no.

Nå søker de drivere med spennende konsept til å drive kiosken.

Åpningstider for kiosken skal i perioden 1.mai – 31.august minimum være kl 10:00-18:00. I perioden 1.september – 30.april kun lørdager og søndager minimum mellom kl 11:00-13:00.

Det vil bli avholdt felles visning av lokalene onsdag 13.mars 2019 mellom kl 10 og 12. Annen visning etter avtale.

Ønsker du, eller kjenner du noen som har erfaring med kioskdrift? 😄
Send tilbud til Bærum kommune Eiendom, Pb 700, 1304 Sandvika snares mulig etter felles visning. Siste frist for innlevering av tilbud er onsdag 20.mars 2019.

Se hele Finn-annonsen i sin helhet her: https://www.finn.no/141234869