Velkommen til Sandvika, Viken!

1. januar 2020, vil Buskerud, Østfold og Akershus bli slått ett storfylke, Viken. Med sine 1,2 millioner innbyggere, fordelt på 51 kommuner, blir Viken det største fylket i Norge.

Tordag 7. februar vedtok politikerne fellesnemda at fylkets hovedkvarter skal ligge i Sandvika.

Fylket skal kjøpe tomten på Leif Tronstad plass av DnB Næringseiendom. Der skal det nåværende Coop Extra-bygget rives for å gi plass til ca 19.000 m2 med kontorer til Vikens 750 ansatte samt boliger. Førsteetasjene skal fortsatt være forbeholdt utadvendt virksomhet, dvs handel og service. Også nabotomten og deler av Sandvika P-hus er med i prosjektet, som i tillegg vil gi to plan med underjordisk parkering. Det skjer tidligst i 2022–2023.

Illustrasjon: LOF arkitekter AS