Varsel om byggearbeider i helgen

Malmskriverveien 2 (byggherre Entra) skal rives – og av hensyn til sikkerheten for bygningsarbeidere ved Helgerudkvartalet må dette gjøres i helgen. Derfor vil det pågå riveaktivitet ved byggeplassen i sentrum i helgen 27.- 28. august. Delene som skal rives er merket med 2 (blått) og 3 (rødt) på bildet.

Arbeidet starter torsdag 25. august og avsluttes så snart disse delene av bygget er ferdig revet. Arbeidet utføres i henhold til beskrevet prosedyre som sikrer trygg gjennomføring.

Rivingen gjennomføres av maskin som «knuser» bygget. Aktivitetene på byggeplassen vil være tygging og knusing – dvs at det ikke skal være særskilt støyende virksomhet.

Kveldsarbeid 23. og 24. august
I forbindelse med rivearbeidet er det behov for å gjøre avsluttende arbeider på Helgerudkvartalet. Det vil derfor pågå arbeid på byggeplassen til kl 22.00 både 23. august, og 24. august. Entreprenøren beklager eventuelle ulemper som følge av dette.