To – tre dager med sprengningsarbeider i byggegropa

Mesteparten av massene er tatt ut fra byggetomten til Helgerudkvartalet. Men det gjenstår noe flåsprengning nord på tomten der anleggsveien har gått.
Flåsprengning er grunn sprengning hvor det brukes mindre salver. Dette gjøres for å få på plass noen av de siste fundamentene under kjellergulvet i byggegropa. Flåsprengningen vil foregå nede i byggegropa mot Stasjonstorget (Otto Sverdrups plass).
Entreprenøren sier det er behov for tre til fem salver hver dag og arbeidene starter mandag 4. september. Planen er at arbeidet vil pågå i to til tre arbeidsdager.