Status i byggeprosessen i sentrum

Det er mye som foregår i byggegropa bak gjerdet. De samme aktivitetene som har pågått en stund vil fortsetter noen uker til.

Webcam
Det er mange som følger med på byggeprosjektet og flere etterspør webkameraet som viste byggeprosessen.  Vi jobber med å få på plass en ny løsning for dette, i samarbeid med kommunen. Når det kommer på plass vil vi informere om dette.

Planlagte aktiviteter i uke 40 – 41 – 2022:
– Sprengning i byggegropa
– Rens, gravearbeider og utkjøring av masser
– Legging magerbetong
– Boring for stag
– Montasje av kran

Helgerudkvartalet.no/byggestatus kan du følge byggeprosessen.