Hva skjer i byggeprosessen i sentrum?

Det er pause i spuntearbeidet, noe som har gitt oss en periode med mindre støy. Pausen skyldes vanskelige grunnforhold og det jobbes med å finne en løsning for resterende spunting.
Pågående aktiviteter nå er sonderboring, graving, massetransport og sprengning.

Planlagte aktiviteter uke 20-22 – 2022:

– Sprengningsarbeidet fortsetter med sprengning av fjellskjæringen mellom Kunnskapssenteret og Tingretten
– Oppstart av resterende spuntearbeid
– Riving av kulvert ved Kunnskapssenteret
– Gravearbeider og utkjøring av masser

helgerudkvartalet.no kan du følge byggeprosessen.