Rivearbeidene i høyden går mot slutten.

Etter juleferien er arbeidene i gang igjen og rivingen av Helgerudgården er inne i sin siste fase. Bygningen tygges ned og rivearbeidene i høyden går mot slutten.
Det benyttes nå en fiberduk holdt av en lift når det rives i høyden nær trafikkerte gater.

Planlagte aktiviteter i uke 3 og 4 – 2022
– Det skal graves med gravemaskin i området sørvest på byggetomten og i området nordøst mot Kunnskapssenteret.
– Riving i høyden på Helgerudgården med varierende arbeid med knusing, pigging og sortering.
– Lasting av knuste betongmasser på lastebil. I hovedsak masser fra Helgerudgården.

Alle støyende byggeaktiviteter fra Helgerudkvartalet følger regelverket gitt av Bærum kommune.
Det vil bli behov for å søke om dispensasjon fra regelverket ved noen arbeidsoperasjoner.
Når grenseverdiene overskrides vil entreprenøren vurdere avbøtende tiltak.

Her kan du lese mer om retningslinjene.