Rådhusbroen rehabiliteres i perioden januar – juni 2017

I slutten av januar (uke 4) starter arbeidene med å rehabilitere fundamentene på Rådhusbroen.

Heldigvis vil ikke ferdsel på broen bli påvirket av arbeidet, men det vil forekomme støy i forbindelse med spunting og fjerning av løs / dårlig betong. I Brambanis vei vil anleggsmaskiner og kontainere kunne påvirke kjøremønster og ferdsel.

Det er kun de to fundamentene som står i Sandvikselva som skal rehabiliteres. De øvrige fundamentene har tilfredsstillende kvalitet og trenger derfor ikke å rehabiliteres.

Valg av metode for rehabilitering og tidspunkt for arbeidet er tatt av hensyn til miljøet, spesielt fisk og liv i Sandvikselva.

Arbeidet vil ferdigstilles i juni 2017.

Har du spørsmål til prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Karl Otto Vehus på mobil nr. 406 33 540 eller epost karl.otto.vehus@baerum.kommune.no.