Prøvegraving og redusert fremkommelighet

Bærum kommune skal gjennomføre undersøkelser og kartlegging av grunnforhold og eksisterende infrastruktur i Sandvika sentrum. Undersøkelsen gjennomføres ved å grave på tre steder; i Jørgen Kanitz gate, i Kinoveien og i Åmotbakken.
Arbeidet medfører at det blir begrenset fremkommelighet i disse områdene så lenge undersøkelsene pågår.

Jørgen Kanitz gate/Anthon Walels vei
I Jørgen Kanitz gate/Anthon Walles vei skal det graves tre tverrgående grøfter foran Finstadgården. Det skal avdekkes og måles inn eksisterende infrastruktur. De røde markeringene på illustrasjonen viser ca. området hvor gravingen vil foregå.
Det blir begrenset fremkommelighet.
Arbeidet starter mandag 17.04. kl. 07.00.