Parkeringsområde på Kadettangen stenges i uke 36.

Kadettangen, som har fått prosjektnavnet Sandvika Fjordpark, gjennomgår i disse dager en voldsom utbedring.

Oppdatering 31/8-16: Parkeringsområde på Kadettangen stenges i uke 36 

Nå starter for alvor etableringen av Sandvika fjordpark på Kadettangen. Målet er om å kunne åpne deler av fjordparkområdet for bruk i 2017. Dette krever at byggingen kommer raskt i gang.   

Parkeringsområdet som har vært stilt til disposisjon så langt i prosjektperioden vil nå bli stengt og inngjerdet som del av anleggsområdet. Det starter allerede i uke 36, og bygging av den framtidige utformingen starter.

På dette området kommer den nye festplassen som i perioder også skal benyttes til parkering. Området vil bli opparbeidet i løpet av vinteren og forhåpentligvis stå klar til sommeren 2017.

Til informasjon er mottak av det meste av steinmassene nå avsluttet. Det vil imidlertid komme inn andre masser. I tillegg vil det pågå knusing og sortering av steinmasser for gjenbruk.