Parkeringsavgifter for kommunale parkeringsplasser i Sandvika by

Priser inklusiv MVA, kr. F.o.m. 01.01.2019
Parkeringshus pr. time
BI P-hus U. etasje*  kr 14
BI P-hus 1. etasje*  kr 14
BI P-hus 2–4. etasje*  kr 14
P-hus Kinoveien 13  kr 14
Kommunegården U1–U2  kr 14
Brodtkorbsgate  kr 14
Sandvika P-hus  kr 14
Sandvika P-hus Trygdegården  kr 14
P-hus Sandvika, pr. time – maks P-tid 3 timer
Helgerudgården, 1 time gratis, deretter  kr 14
Kreditkassetaket, 1 time gratis, deretter  kr 14
*Kommunen disponerer noen plasser til bilpool


Parkeringsplasser pr. time
Løkketangen  kr 14
Sandvika v/Kaffebrenneriet  kr 14
Kadettangen v/brygga  kr 14
Sandvika bak Rådhuset  kr 14
J. Kanitz gate  kr 14
Kadettangen under E18  kr 14
Kadettangen, 3 timer gratis, deretter  kr 14
Høvikodden, 3 timer gratis, deretter  kr 14


Gateparkering, per time – maks. P-tid 1 time, kr.
Kinoveien 13  kr 35
Claude Monets allé  kr 35
Vestfjordgaten  kr 35
Rådhustorget  kr 35
Anton Walles vei  kr 35
Willy Greiners vei  kr 35
Randersgården  kr 35


Utleieplasser kr. pr. måned
Høvik v/Sandviksvn. 14  kr 700
P-hus Elias Smiths vei (BI) 2–4. etasje  kr 800
Sandvika P-hus, Kreditkassetaket  kr 800
J. Kanitz gate  kr 800
Sandvika P-hus Trygdegården  kr 1 050
Kadettangen under E18  kr 800

Elbiler og Hydrogenbiler fritatt avgift, men skal overholde maks p-tid. Hybridbiler har samme regler som vanlige biler.

For flere detaljer & info om privat parkeringstilbud: https://no.parkopedia.com/parking/sandvika_bærum