Nytt kjøremønster i Rådmann Halmrasts vei fra 8. mai

Tirsdag den 8. mai kl. 12 stenges Kinoveien for trafikk, og Rådmann Halmrasts vei blir enveiskjørt fra Sandvika stasjon mot rådhuset.

Det blir fortsatt mulig for fotgjengere og syklister å benytte fortauet langs Kinoveien og over Kinoveibroen. Grunnen til endringene er anleggsarbeidene langs Sandvika Elvepromenade, som blir et fantastisk rekreasjonsområde i byen vår fra sommeren 2019.

Kinoveien blir stengt for biler rett nedenfor innkjøringen til BAKgården. Selv om vi dermed mister noen få parkeringsplasser midlertidig, så minner vi på at det finnes rikelig med plasser i Helgerudgården parkeringshus. Samtidig blir Rådmann Halmrasts vei enveiskjørt hele veien fra Sandvika stasjon til Rådhustorget. NB! Kjøretøy over 3,2 meter må bruke Åmotbakken på grunn av høyden under jernbanelinjen. Omkjøring hvis du kommer fra rådhussiden er videre over Rådhusbroen, forbi Sandvika storsenter, ned bakken mot Løkketangen, deretter opp Åmotbakken eller rundt Løkketangen og opp Willy Greiners vei. Alternativt kan du benytte Sandviksåstunnellen.

Les mer om Sandvika Elvepromenade og se bilder her.

Og i begynnelsen av 2019 åpner Kinoveien igjen😊

(Bilde ©Google Maps og sandvikaby.no)