Nytt kjøre- og gangmønster for deg som skal til Kadettangen

Nå starter arbeidene med det som skal bli vår nye, store stolthet: Sandvika Elvepromenade! Det er allerede synlig ved at det har kommet opp en brakkerigg som skal benyttes som kontor, pauserom og garderobe/wc for de som skal jobbe ute i kulda.

I første omgang må vi sperre av en del av Brambanis vei, som går fra Kinoveien langs elven ned mot Kadettangen. Som du vil se på kartet så legges det gode, skiltede omkjørings-, gang- og sykkelveier for deg som skal til og fra Kadettangen eller Kalvøya.

– Brambanis vei stenger helt fra Rådhusbroen til Rigmorbryggen
– Alternativ kjørerute legges fra Sandviksveien (følg omkjøringsskilt.
– Alternativ gangvei er fra Rådhustorget gjennom / rundt Rådhusparken og langs Sandviksveien (følg skilt)
– Parkeringsplassene under E-18 ved Rådhuset vil være tilgjengelige.

Dette er prosjektets fase 1, og det er først nå at entreprenøren Steen og Lund får virkelig kjenne på grunnforholdene langs elven. Følg oss her og på Facebook så vet du hva som skjer i byen vår!

Illustrasjon. ©Google Maps og sandvikaby.no