Møteplassen i Kommunegården

Møteplassen i Kommunegården er en arena for samskaping og innovasjon mellom kommunen, innbyggere og frivillige organisasjoner. Møteplassen byr på store og små arrangementer av ymse slag. For å bli løpende orientert om fremtidige arrangementer kan du følge facebooksiden Møteplassen i Kommunegården. Møteplassen er også å finne på Instagram.