Juleferie i byggearbeidene 23.12.2021 – 3.01.2022

I julehøytiden vil det bli juleferie og stans i byggearbeidene fra lille julaften til 3. januar 2022.

Krevende periode
Entreprenøren har forståelse for at det blir en krevende periode når de begynner med peling og spunting, noe som medfører både støy og støv. De vil derfor informere hyppig om arbeidene. De forholder seg til enhver tid til gjeldende regelverk og vil iverksette tiltak som bøter på ulempene i den grad det kreves.

Maskinell riving pågår – samt graving for infrastruktur i bakken
Maskinell riving pågår fortsatt – og nå rives det fra to sider av Helgerudgården. Illustrasjonen under viser status og hvor det jobbes og i hvilken periode. Rivingen skjer hovedsakelig med tygging av betong, men det vil også være sporadisk pigging der det ikke er tilstrekkelig å tygge med hydraulisk saks.

Illustrasjonen viser status og når arbeidene foregår.

Det pågår også graving i Malmskriverveien og arbeidene her er planlagt ferdigstilt ila uke 51.

Planlagte aktiviteter uke 1 og 2 – 2022

  • Det skal graves med gravemaskin i området sørvest på byggetomten, og i området nordøst mot Kunnskapssenteret.
  • Riving i høyden på Helgerudgården. Varierende arbeid med knusing, pigging og sortering
  • Knusing og pigging på bakkenivå der Kredittkassegården har stått og videre inn mot Helgerudgården.
  • Lasting av knuste betongmasser på lastebil. I hovedsak masser fra Kredittkassegården

Les mer om byggeprosessen på helgerudkvartalet.no/byggestatus.