I ring rundt Sandvika

Nå blir det enda lettere å komme seg til Sandvika. Etter flere år med omkjøringer inn- og ut av byen har endelig Bjørnegård bru åpnet for trafikk og Sandvika har fått sin etterlengtede Sandvikaring. 

Broen er en stor og viktig forbindelse i Sandvika sentrum, som binder Brynsveien med Industriveien og Slependveien.

Bjørnegård bru består av 750 kubikk med betong. Selve støpet av bruen skjedde i én prosess. Der 14 mann jobbet kontinuerlig i 16 timer. Den nye brua har tre kjørefelt, med gangfelt på begge sider. Det gjenstår noen mindre arbeider på gangfeltene, så de åpnes på et senere tidspunkt.

Nå gjenstår det «bare» å fjerne den siste broen over Sandvikselven, samt få på plass gang- og sykkelvei langs elven, åpne Hamangtunnellen som en lokalvei og beplante området før alle spor av gamle E16 er borte. Dette arbeidet er planlagt ila sommeren og ferdigstilles til høsten.

Her kan du se timelaps av støpingen av Bjørnegård bru (ekstern lenke).

Foto øverst: Statens Vegvesen