Children with rucksacks riding on bikes in the park near school. Pupils with backpacks outdoors

Hvordan kan vi redusere bilkjøring til barns fritidsaktiviteter?

Velkommen til avslutningsseminar for forskningsprosjektet «Kjørestopp«, 26. oktober kl. 10-12 Kommunestyresalen i Rådhuset i Sandvika, Rådhustorget 2.

Bærum kommune og Transportøkonomisk institutt har gjennomført forskningsprosjektet «Kjørestopp». Målet med prosjektet har vært å utvikle tiltak og verktøy for å redusere foreldrekjøring til idrettsaktiviteter, sikre mer fysisk aktivitet og bredere rekruttering. Nye løsninger er testet ut og evaluert.
Vi inviterer til seminar for å presentere resultatene av prosjektet og vise hvordan kommuner kan arbeide med å redusere foreldrekjøring. Idretten har vært en viktig samarbeidspartner for å få gjennomført prosjektet og på seminaret vil vi også høre deres opplevelse med prosjektet.
Det er ingen påmelding.