Hva skjer med Helgerudkvartalet fremover?

Maskinell riving pågår – samt graving for infrastruktur i bakken
Det er stor aktivitet innenfor byggegjerdet nå og arbeidet er i henhold til planlagt fremdrift. På bildet under kan du se rekkefølge og estimert ukenummer for riving av de ulike delene av bygningsmassen. Pilene angir hvilken retning bygningsmassen skal rives fra.

Samtidig som bygningsmassene rives pågår graving for ny infrastruktur i bakken langs Rådmann Halmrasts vei fra Otto Sverdrups plass til Rådshustorget. Her har det dukket opp mer fjell enn forutsatt. Det har derfor vært nødvendig med pigging, som er en svært støyende aktivitet. Piggingen skal være avsluttet i denne omgang i uke 44.

Det er iverksatt tiltak for å redusere støv- og støyplager.
For å redusere plager med støv benyttes det vannkanoner der det er nødvendig.
Spesielt støyende aktiviteter vil bli varslet i forkant – og pågår i et kortere tidsrom på dagen, hittil innenfor kl 08 og 17.
Ordinær arbeidstid på byggeplassen er fra kl. 07 til 19, mandag til fredag.

Her kan du lese mer om byggestatus.