OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hva gjør de i byggeprosjektet akkurat nå?

Mesteparten av piggingen på fjellknausen ved Kunnskapssenteret er ferdig. Nå blir det sprengning igjen for å komme ned til rett høyde for videre arbeid. På grunn av grunnforholdene settes det rørspunt ved Otto Sverdrups plass og dette vil pågå ut neste uke (uke 27). Dette arbeidet er støyende, men gjennomføres så hurtig det lar seg gjøre. Byggeprosjektet tar ikke sommerferie, men gjennomføres med full produksjon gjennom juli.

Planlagte hovedaktiviteter uke 26 – 30 – 2022:
– Sprengning av fjellknausen ved Kunnskapssenteret
– Sprengning på bakkenivå i byggegropa
– Gravearbeider og utkjøring av masser
– Setting av rørspunt ved Otto Sverdrups plass
– Montering av puter og stag på spunt

helgerudkvartartalet.no/byggestatus kan du følge byggeprosessen. Her finner du også webkamera der du kan se hva som skjer på baksiden av gjerdet.