Hjertefred til Løkkehaven 5. november

På Allehelgensdag, den 5. november fra kl. 18 til 19, arrangeres Hjertefred i Løkkehaven i Sandvika. Det blir en hjertevarm samling til minne om våre kjære, i både sorg og kjærlighet. I en tid preget av uro er det en trøst å møtes og kjenne varmen av fellesskapet, å vite at vi ikke er alene. Løkkehaven vil bli fylt med musikk, dans, akrobatikk og sansefulle opplevelser.  Her vil det skapes en vakker, melankolsk atmosfære som gir rom for å kjenne på våre følelser og finne indre ro. Alle er hjertelig velkommen til en time fylt med magi, varme og håp! Arrangementet er åpent for alle og helt gratis.
Les mer på facebook.com