Graving for ny OPI-kanal og riving skaper støy.

Som de forbipasserende og naboer har lagt merke til er rivingen av bygningsmassen i det gamle Helgerudkvartalet i gang. Kvartalet består av tre forskjellige konstruksjoner. Sandvika P-hus (blå), Helgerudgården (gul) og Kredittkassegården (rød) samt trapper og ramper på utsiden av bygget.


Første del av bygningsmassen rives fra sydsiden og inn mot senter av P-huset. Etter hvert starter arbeidene fra motsatt side hvor resterende del av konstruksjonen rives, slik pilene på bildet viser.

Tiltak som er iverksatt for å redusere støvplager:
– Maskinen som skal rive p-huset er en langmaskin som står på bakken og strekker seg inn i øverste etasje for å knuse betongen. Maskinen spyler vann for å redusere støvmengden som produseres. Det vil i tillegg bli benyttet vannkanoner etter behov.

Arbeid på lørdag
I forbindelse med gravearbeider for ny OPI-kanal vil det bli pigging også på lørdag mellom kl. 9.00 og 16.00. Entreprenøren beklager de ulemper dette eventuelt vil medføre for naboene.

Her kan du lese mer om utbyggingen.