Fortellerstedet i Sandvika

I 2009 var det Norges tur til å arrangere ”Fortelleråret” – en nordisk tradisjon som inspirerer arrangørlandet til å fremme muntlig fortellertradisjon. På Kulturminnedagen den 13. september 2009 ble Bærums fortellersted avduket. Fortellerstedet skal være et sted som inspirerer til historiefortelling. De to steinhestene, laget av kunstner Siri Bjerke, inviterer til lange fantasireiser for store og små. Stedet ligger langs Sandvikselven ved Løkketangen.

Sted: Like ved jernabaneboren ved Løkketangen, rett ved Sandvikselven, 1337 Sandvika