Fakkeltog og julegrantenning i Sandvika 2. desember 2017

Lørsdag 2. desember møtes vi, tradisjon tro, i Løkkehaven hvor fakkeltoget går igjennom byen i retning Rådhustorget. Der vil den store, flotte julegranen tennes av ordfører Lisbeth Hammer Krog. Makeda, Anita Hegerland og Lars Hansen (Norske Talenter 2015) kommer for å synge julen inn. Og hvem vet, kanskje kommer nissen også…? 🎅🏻


 

Fakkeltoget kl. 17.00:

Sted: Oppmøte i Løkkehaven, utenfor Lykkehaven, EB Keramikk / Huset Midt i Mellom, og Gråstua.

Tidspunkt: Toget går kl. 17

 

 

Julegrantenning kl. 17.30:

Sted: Rådhustorget, foran Bærum Rådhus, Sandvika.

Tidspunkt: 17:30

Program: Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog tenner den store, flotte julegranen. Underholdning fra scenen med bla. Makeda, Anita Hegerland, Lars Hansen (Norske Talenter 2015), Sandvika Barne- og Ungdomsteater og Pinsekirkens barnekor, BIT.

Velkommen!
Total samlet varighet for fakkeltoget og julegrantenningen vil være ca. 1 time.

Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/511928319170704/