Et klimaklokt pustehull

Bærum kommune har endelig funnet en løsning for løsmasser fra Ringeriksbanen og den nye E-16 tunnelen. Svaret er «Lykkeøya» – en helt ny øy nordøst for Kalvøya, der det hverken skal være motoriserte kjøretøy, mobildekning eller WiFi dekning.

Prosjektdirektør Johan Steffensen mener at den kunstige øyen kan dekke mange behov for innbyggerne i byen vår.

– Dette skal være en stille sone for motivasjon og ettertanke. Benker og inventar skal henvende seg til fjorden slik at man kan legge byens kjas og mas bak seg, sier en entusiastisk Steffensen og peker ut lokasjonen som skal ta mot 100.000 kubikkmeter stein og løsmasser før det hele dekkes av et mykt gressteppe.

Sandvika Vel anser planene for å være spennende men skriver i en SMS til sandvikaby.no at «Lykkeøen eller Lycheøen ville være bedre navnevalg.»

På kjærlighetsbenken på Kadettangen finner vi 73 år gamle Edith Reiss som er overrasket over det kommunale initiativet. «Jeg trodde det bare dreide seg om monsterblokker og nattklubber, men dette er jo veldig positivt!» Reiss er en ivrig yoga-utøver og ser på det som en av mange aktiviteter man kan holde på med i på kommunens nye stillesone. 

Bærum kommune vil med dette passere Nord-Fron som Norges 52. største kommune målt i areal.

Prosjektdirektør i Bærum Kommune, Johan Steffensen, er fornøyd med de nye planene for Sandvika