Det spuntes langs Sandvikselven! Hva i all verden er det!?

Spuntene skal holde løsmasser unna utgravinger på land og i Sandvikselven slik at den nye Sandvika Elvepromenade blir jevn og sikkert fundamentert. De kan være midlertidige og fjernes når arbeidet er ferdig, eller stå permanent.

Fordi spunt som regel blir slått ned med fallodd eller vibrolodd kan det lage en del støy mens arbeidene pågår på dagtid ukedager. Hvis man vil unngå for mye støy eller skade på nærliggende konstruksjoner, kan spunten presses ned med hydraulisk utstyr. Det bråker også litt, men det gjør jo alt mekanisk arbeid – selv plenklipping!

Elvebredden i byen vår skal være ferdig forsterket i løpet av høsten 2018 – og i mellomtiden holder alle bedriftene, restauranter og kafeer åpent som vanlig😊

Og for spesielt interesserte: Før i tidenble spunt av tre brukt, men nå brukes bare stålspunt. Spunten er bygget opp av valsede stålprofiler som kalles spuntnåler. Formen på profilet gir stor stivhet selv om godstykkelsen er liten, typisk 6–14 mm. Spuntnålene skjøtes sammen i lengderetningen med en lås. Hvis låsen er midt på profilet kalles den U-spunt, og hvis den er i ytterkantene Z-spunt. Til spesielle formål brukes rørspunt og flatspunt, også kalt cellespunt.

(Kilde: Wikipedia / Foto: (c)  Bærum Kommune)